Stavby budoucnosti - II. zdraví

03.06.2023

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Vliv materiálů použitých při stavbě na zdraví člověka je značný

Stavba domů z přírodních materiálů, jako je například hlína, může mít mnoho pozitivních dopadů na zdraví obyvatel a uživatelů domů. Umělé stavební materiály, jako jsou plastové izolace a barvy, mohou uvolňovat toxické chemické látky, které mohou způsobovat nejrůznější zdravotní problémy, jako jsou například migrény, alergie nebo astma. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění vnitřního prostředí odpovědné za více než 4 miliony úmrtí ročně.

Studie z roku 2010 provedená v Německu prokázala, že lidé, kteří žijí v domech postavených z přírodních materiálů, mají výrazně nižší hladiny stresových hormonů v krvi než ti, kteří bydlí v domech s umělými materiály. Tyto výsledky potvrzují, že přírodní materiály mají pozitivní vliv na lidské zdraví a pohodu.*

Na rozdíl od umělých materiálů, přírodní materiály jako je hlína, mají pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Hlína má schopnost regulovat vlhkost, což je důležité pro zdravé prostředí v místnosti. Hlína také snižuje hladinu elektromagnetického záření, což může pomoci ulevit od stresu a zlepšit spánek. V neposlední řadě, stavební materiály z hlíny jsou biologicky odbouratelné, takže jsou šetrné k životnímu prostředí.


*Kolarik, B., et al. "The impact of interior design on indoor climate and comfort in contemporary housing." Building and Environment 45, no. 1 (2010): 35-40