Umění je neoddělitelnou součástí lidské kultury a historie. Malování, jedna z nejstarších forem vyjádření, se po staletí vyvíjelo a zdokonalovalo. V dnešní době se mnoho umělců vrací k přírodním materiálům, aby vytvořili barvy, které jsou nejen krásné, ale i šetrné k životnímu prostředí. Namíchejte si malířské barvy z čistě přírodních surovin a...

S nástupem průmyslové revoluce a v dnešní moderní době se způsoby výroby pigmentů a barviv dramaticky změnily. Průmyslová revoluce přinesla masovou výrobu a chemické inovace, které umožnily vývoj syntetických pigmentů a barviv. Ty se staly cenově dostupnější, odolnější a měly konzistentnější kvalitu než tradiční přírodní pigmenty. O těchto...

Středověk a renesance byly érami velkého umění a inovací v oblasti malířství. Přírodní pigmenty a výroba malířských barev hrály v těchto obdobích klíčovou roli. Mnoho umělců vyvinulo složité techniky a postupy pro získávání a používání barev v jejich dílech. Následující článek série se zaměřuje na používání pigmentů a výrobu malířských barev ve...

Přírodní barviva a pigmenty hrály významnou roli v umění a architektuře starověkých civilizací. I v těchto dobách byla příroda zdrojem bohaté palety barev, jež byly ceněny pro svou odolnost, estetický vzhled a symbolický význam. Následující článek ze série se zaměřuje na použití přírodních barviv a pigmentů ve starověku.

Od pradávných dob lidé využívali přírodní zdroje k výrobě barev a pigmentů. Tato přírodní barviva nejen oživila umělecká díla, ale také hrála klíčovou roli v rituálech, léčitelství a každodenním životě. V první části ze série článků s podtitulem Barvy všecky se podíváme na úplně počátky fascinující historie přírodních barviv a pigmentů.

Kdy vás naposledy řemeslník přizval k tvorbě? Se mnou se můžete nechat unášet na vlnách kreativity a přirozené krásy. Ráda bych vám představila novou službu, která není jen o stavbě domu, ale o společném vytváření místa, které bude opravdu vaše.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Japonci již dlouho vnímají přírodu jako zdroj moudrosti a inspirace a tuto filozofii lze najít i v jejich architektuře. Pro japonské stavitelství jsou přírodní materiály nezbytnou součástí, a to nejen kvůli jejich trvanlivosti, ale také kvůli estetickému významu. Japonské přísloví "ichi-go ichi-e" zdůrazňuje jedinečnost každého okamžiku a vztahuje...

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.