Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Japonci již dlouho vnímají přírodu jako zdroj moudrosti a inspirace a tuto filozofii lze najít i v jejich architektuře. Pro japonské stavitelství jsou přírodní materiály nezbytnou součástí, a to nejen kvůli jejich trvanlivosti, ale také kvůli estetickému významu. Japonské přísloví "ichi-go ichi-e" zdůrazňuje jedinečnost každého okamžiku a vztahuje...