Stavby budoucnosti - I. udržitelnost

27.04.2023

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Proč stavět z přírodních materiálů? Udržitelnost jako klíčový faktor

Použití přírodních materiálů jako hlavních stavebních bloků umožňuje zdravější, ekonomičtější, energeticky efektivnější a ekologicky udržitelnější stavby.
John Stahl: The Natural House: A Complete Guide to Healthy, Energy-Efficient, Environmental Homes

Přírodní materiály, jako jsou dřevo, hlína, kámen, sláma a konopí, jsou v poslední době stále více využívány při stavbě domů. Důvodem je nejenom jejich estetická a organická kvalita, ale také jejich udržitelnost a nízká ekologická stopa.

Podle studií produkce betonu a cihel v průměru vyprodukují až 8% celosvětových emisí CO2, zatímco stavební aktivity jako celek zahrnují až 40% emisí skleníkových plynů a odpadu. Navíc vzniká každoročně přibližně 1,3 miliardy tun stavebního odpadu, který často bývá nebezpečný pro životní prostředí a těžko recyklovatelný.

Na druhé straně přírodní materiály jsou obnovitelné, biologicky odbouratelné a mají nízkou energetickou náročnost výroby, což znamená, že přispívají k menším emisím CO2. Použití těchto materiálů může být tedy jedním z řešení pro snížení negativního dopadu výstavby na životní prostředí a zmírnění klimatických změn.

Stavby z přírodních materiálů nejen snižují dopad na životní prostředí, ale také poskytují zdravější a příjemnější prostředí pro obyvatele. Materiály jako hlína a dřevo mají přirozené vlastnosti, které regulují vlhkost a teplotu uvnitř domu, což vede k lepšímu zdraví a komfortu obyvatel.