Stavby budoucnosti - IV. krása

07.07.2023

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Důvodem estetiky je etika a etika jejím cílem (Josef Albers)

Přírodní stavby jsou mnohdy vnímány jako umělecká díla, vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou dřevo, hlína, kámen a další. Tyto materiály mají nejen estetickou, ale i technickou hodnotu. Například, hlína se používá jako materiál pro stavbu nejen díky svému přírodnímu vzhledu, ale i pro své tepelně izolační a hydro-regulační vlastnosti. Dřevo naopak díky své pevnosti a pružnosti, snadnému zpracování a celkově příjemnému vzhledu.

Vrcholné umění při stavbě přírodních domů spočívá v uměleckém zpracování materiálů, ze kterých jsou tyto domy vystavěny. Důležitou roli hraje barevná shoda, tvarová ladnost a detaily, které vytvářejí jedinečné kouzlo a atmosféru. Estetický dojem pak umocňuje vůně přírodních materiálů, jako je třeba aroma dřeva nebo bylin. Tyto přírodní vůně mohou mít pozitivní vliv na lidskou psychiku a navozovat pocit klidu a relaxace.

V díle "Dějiny krásy a ošklivosti" Umberto Eco zdůrazňuje, že estetika není jen otázkou vkusu, ale že má svůj význam v psychologii a lidském vnímání. Prostředí, kde se člověk pohybuje, má velký vliv na jeho duševní a fyzickou pohodu. Přírodní materiály a esteticky zpracované stavby mohou být klíčovými faktory vytvářejícími harmonické a pozitivní prostředí. Z tohoto důvodu se také v moderní architektuře často používá konceptu "biophilic design", který se snaží vytvářet prostředí, které přirozeně komunikuje s přírodou a zároveň z ní svojí formou vychází.

Estetika přírodních staveb tedy není jen o vkusu, ale i o technické hodnotě a psychologickém dopadu na uživatele. 

A nezapomeňte, že Bůh i Ďábel jsou v detailu.