Stavby budoucnosti - III. energie

28.06.2023

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Energetická úspornost přírodních staveb - jak hlína, dřevo a sláma pomáhají udržet náklady na vytápění nízké

Při stavbě domu nebo jiné budovy hrají energetické náklady klíčovou roli. Téměř 40% veškeré energie spotřebováváme právě na vytápění a chlazení budov. Proto je důležité hledat způsoby, jak snížit náklady na energii a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. Přírodní materiály jako hlína, dřevo a sláma se stávají stále populárnějšími díky své schopnosti udržet v domě teplo a snížit potřebu vytápění.

Při použití přírodních stavebních materiálů se dá také snížit množství odpadu vznikajícího při stavebních pracech a vytvořit tak cirkulární ekonomiku. Navíc se při výrobě umělých materiálů, jako jsou např. polystyren nebo PVC, uvolňuje velké množství skleníkových plynů a dalších nebezpečných látek.

Pasivní domy postavené z přírodních materiálů využívají přirozených zdrojů energie, jako jsou slunce a větrné proudy. Díky tomu mohou být také offgrid, tedy nezávislé na distribuované síti elektřiny a plynu. Pasivní domy dosahují energetické úspornosti až o 90 % a jejich majitelé šetří nejen náklady na vytápění a chlazení, ale i na elektřinu. Kombinace moderní technologie a přírodních materiálů tak přináší ekonomickou a ekologickou výhodu zároveň.*

Využívání přírodních materiálů a jejich energeticky úsporných vlastností jsou zcela zásadní pro budoucnost naší planety a pro udržitelný rozvoj stavebnictví.


*Jan Štěpánek, Energetická úspornost pasivních domů a vliv jejich konstrukce na tepelnou pohodu obyvatel.