Stavby budoucnosti - V. (cenová) dostupnost

03.07.2023

Jak použití hlíny a dalších přírodních materiálů může zlepšit naše domovy i planetu. Série několika krátkých článků, ve kterých kladu důraz na pozitivní přínos přírodních staveb, případně vyvracím mýty.

Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho (Oscar Wilde)

Je pravda, že na první pohled se může zdát, že použití přírodních materiálů bude dražší, než použití těch umělých. Nicméně, existuje mnoho faktorů, které by mohly zvýhodnit přírodní materiály.

Za prvé, při používání přírodních materiálů lze často využít lokální zdroje, což snižuje náklady na dopravu a zpracování. Zároveň mohou být přírodní materiály dlouhodobější a odolnější, což snižuje náklady na údržbu a opravy.

Dalším důležitým faktorem je také zvyšující se zájem lidí o udržitelnost a ekologické stavebnictví. Mnoho lidí je ochotno zaplatit více za stavební materiály, které mají menší dopad na životní prostředí. S rostoucí poptávkou se také zvyšuje výroba a distribuce přírodních materiálů, což může snížit jejich cenu.

V rámci EU projektu Affordable Zero Energy Buildings bylo v letech 2012-2016 vybudováno 16 energeticky úsporných domů s minimálním dopadem na životní prostředí. Cílem projektu bylo vytvořit domy, které budou cenově dostupné pro běžné obyvatele. Výsledky projektu ukázaly, že využití přírodních a lokálních materiálů a konstrukčních technologií přináší výrazné úspory v nákladech na výstavbu.


V neposlední řadě, v některých zemích existují vládní podpůrné programy pro ekologické stavebnictví, které mohou zahrnovat finanční pobídky pro používání přírodních materiálů.

Využití přírodních stavebních materiálů má tedy své ekonomické výhody. Pokud se zaměříme na lokální zdroje a udržitelnost, mohou být přírodní materiály cenově dostupnější než umělé. S rostoucí poptávkou po ekologických stavebních materiálech se také očekává, že cena přírodních materiálů bude postupně klesat.


Zdroj: Lovell, J., & Roaf, S. (2013). Ecohouse: A design guide. Routledge.