Krásy/ošklivosti detailu...

16.03.2023

Prakticky každý den se objevím v nějakém novém prostoru mezi čtyřmi stěnami, obvykle zakrytým střechou - tedy v domě. Ráda si prohlížím v domech interiéry. Díky své profesní deformaci se často zadívám na detaily a nezřídka si říkám, že ten, kdo tu práci prováděl, se mohl trochu více snažit.

Vkládám a budu vkládat sem obrázky pro srovnání možné kvality provedení. On totiž není řemeslník jako řemeslník. A já stále věřím, že řemeslo může a mělo by být krásné.


Fabiony

Fabion je výraz, který používáme pro zaoblený detail tam, kde je jím nahrazen ostrý roh. Může se nacházet na styku stropu a stěny, v rozích, nebo např. u obkladů. Lze ho s trochou zkušeností provést tak, že v ideálním případě nebudí příliš pozornosti a je tak decentním a plynulým přechodem. V tomto případě mezi omítkou a nad její úroveň vyčnívajícím obkladem.

Špalety

Prostor mezi okenním či dveřním pantem a špaletou bývá často omezen a o to víc je potřeba mu věnovat speciální péči. Já při realizaci hliněných omítek nejraději využívám pro tento detail stínovou (též dilatační, stinnou) spáru, kterou následně začistím a je to. V případě, že zákazník trvá na použití apu lišt, alespoň zmíněný problematický prostor zapravím houbou a štětečkem. 

Bohužel se někdy setkávám s tím, že si řemeslník nedá ani tu práci, aby povrch trochu zahladil.

Vypínače / zásuvky

Po nutném dodatečném zásahu do elektrických vypínačů, zásuvek apod. může dojít k poškození omítky. Oprava takového poškození nemusí být nutně do očí bijící. Jde o další z detailů, který pro svou krásu vyžaduje extra čas.